Điều khoản dịch vụ

Home » Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ tại Gamebaidoithuongtv.bid 

Các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi (“Điều khoản”, “Điều khoản Dịch vụ”) quy định việc sử dụng trang web tại địa chỉ https://gamebaidoithuongtv.bid/ (gọi chung hoặc riêng lẻ là “Dịch vụ”) do gamebaidoithuongtv.bid vận hành.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin từ việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã đồng ý với Thỏa thuận của chúng tôi, bao gồm các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư. Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Thỏa thuận và đồng ý tuân thủ chúng.

Nếu bạn không đồng ý hoặc không thể tuân thủ Thỏa thuận, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới gamebaidoithuongtv.bid để chúng tôi có thể cố gắng tìm giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Truyền thông

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết gamebaidoithuongtv.bid.

Chương trình trúng thưởng và khuyến mãi

Mọi cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi chung là “Khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc tách biệt so với các Điều khoản dịch vụ này. 

Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Khuyến mãi xung đột với các Điều khoản dịch vụ này, thì các quy tắc của Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Nội dung

Nội dung được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ này là tài sản của gamebaidoithuongtv.bid hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nói trên, dù toàn bộ hay một phần, vì mục đích thương mại hoặc vì lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Các hành vi bị cấm

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chỉ sử dụng cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ các Điều khoản. Bạn cam kết không sử dụng Dịch vụ:

 1. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.
 2. Gây hại hoặc cố gắng làm hại trẻ em bằng cách hiển thị nội dung không phù hợp hoặc bất kỳ cách nào khác.
 3. Truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại, bao gồm “thư rác,” “thư dây chuyền,” “thư rác” hoặc các lời chào mời tương tự khác.
 4. Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 5. Vi phạm quyền của người khác hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.
 6. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 1. Sử dụng Dịch vụ để làm quá tải hoặc làm hỏng Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng của người khác.
 2. Sử dụng các phương tiện tự động như robot, nhện hoặc thiết bị khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép nội dung.
 3. Sử dụng phương tiện thủ công để sao chép nội dung trái phép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
 4. Gây trở ngại cho hoạt động bình thường của Dịch vụ.
 5. Phát tán các phần mềm độc hại hoặc tài liệu khác có hại về mặt công nghệ.
 6. Cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc các máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu liên quan.
 7. Tấn công Dịch vụ thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
 8. Làm sai lệch xếp hạng của Công ty.
 9. Can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Không dành cho trẻ vị thành niên

Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết và tuyên bố rằng bạn đủ 18 tuổi và có đủ thẩm quyền, quyền và năng lực để tham gia thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn bị cấm truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và nội dung gốc của nó (trừ Nội dung do người dùng cung cấp) cùng các tính năng và chức năng hiện tại và sẽ tiếp tục là tài sản độc quyền của gamebaidoithuongtv.bid và các bên cấp phép của game bai doi thuong

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật khác trong và ngoài nước. Nhãn hiệu của chúng tôi không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Game bài đổi thưởng.

Chính sách bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi khiếu nại rằng Nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (“Vi phạm”) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho người khác và tin rằng tác phẩm có bản quyền đã bị sao chép vi phạm bản quyền, vui lòng gửi khiếu nại qua gamebaidoithuongtv.bid, với tiêu đề: “Vi phạm bản quyền” và bao gồm mô tả chi tiết về vi phạm được cáo buộc như mô tả dưới đây, trong phần “Thông báo DMCA và Thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền”.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) phát sinh từ các khiếu nại xuyên tạc hoặc thiếu thiện chí liên quan đến vi phạm bản quyền của bất kỳ Nội dung nào được tìm thấy trên và/hoặc thông qua Dịch vụ.

Thông báo DMCA và Thủ tục Khiếu nại Vi phạm Bản quyền

Bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA) bằng cách cung cấp thông tin sau cho Đại lý bản quyền của chúng tôi theo hình thức văn bản:

 1. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi của tác phẩm bị vi phạm.
 2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm, bao gồm URL (địa chỉ trang web) của vị trí tác phẩm có bản quyền hoặc bản sao của tác phẩm có bản quyền.
 3. Xác định URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Dịch vụ nơi bạn cho rằng tài liệu vi phạm đã được đăng.
 4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 5. Một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang bị tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 6. Tuyên bố của bạn, dưới mức hình phạt nếu nó sai, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền.

Báo cáo lỗi và phản hồi

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin và phản hồi liên quan đến lỗi, đề xuất cải tiến, ý tưởng, sự cố, khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi thông qua gamebaidoithuongtv.bid hoặc các trang web và công cụ của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: 

(i) bạn không giữ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền, tiêu đề hoặc lợi ích nào khác trong hoặc đối với Phản hồi; 

(ii) Công ty có thể có những ý tưởng phát triển tương tự như Phản hồi; 

(iii) Phản hồi không chứa thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền từ bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và 

(iv) Công ty không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với Phản hồi. Trường hợp luật bắt buộc không cho phép chuyển quyền sở hữu đối với Phản hồi, bạn cấp cho Công ty và các chi nhánh của Công ty quyền sử dụng độc quyền, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi, miễn phí, có thể cấp phép lại, không giới hạn và vĩnh viễn (bao gồm sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và thương mại hóa) Phản hồi dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của gamebaidoithuongtv.bid.

Gamebaidoithuongtv.bid không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào trong số này hoặc trang web của họ.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm truy cập Dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các quy định của Điều khoản mà theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Giải pháp miễn trừ

Công ty không từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong Điều khoản, và việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào đều không áp dụng cho các điều khoản hoặc điều kiện khác, cũng như sự thất bại của Công ty trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo Điều khoản sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản bị tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền khác xem là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của Điều khoản tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.

Nhận thức

Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản dịch vụ này và đồng ý tuân thủ các ràng buộc của chúng.

Từ chối bảo hành

Công ty cung cấp những dịch vụ “nguyên trạng” và “như sẵn có” mà không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động dịch vụ của họ, thông tin, nội dung hoặc tài liệu bao gồm trong đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn chịu rủi ro khi sử dụng các dịch vụ này, nội dung và bất kỳ dịch vụ hoặc mặt hàng nào có được từ chúng tôi.

Cả công ty và những cá nhân liên kết với công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào liên quan đến tính đầy đủ, an ninh, tin cậy, chất lượng, chính xác hoặc tính sẵn có của dịch vụ. 

Điều này bao gồm việc không đảm bảo rằng dịch vụ, nội dung của chúng, hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mặt hàng nào có được thông qua dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có lỗi hoặc không gián đoạn, rằng lỗi sẽ được khắc phục, rằng các dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp không có virus hoặc các thành phần có hại khác hoặc rằng dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn.

Theo đó, công ty từ chối tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, luật định hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, không vi phạm và sự phù hợp cho mục đích cụ thể.

Những điều trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào mà không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Trách nhiệm hữu hạn

Ngoại trừ khi luật pháp cấm, bạn sẽ giữ cho chúng tôi và các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trách nhiệm, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc tuyệt đối, tuy nhiên khi nào phát sinh (bao gồm phí luật sư và tất cả các chi phí và chi phí có liên quan tố tụng và trọng tài, hoặc xét xử hoặc kháng cáo, nếu có, dù kiện tục hoặc trọng tài có được thiết lập hay không). 

Dù trong hành động hợp đồng, sơ suất hoặc hành động truyền hình khác, hoặc phát sinh ngoài hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm không giới hạn bất kỳ khiếu nại nào đối với thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ luật, đạo đức, quy tắc hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, ngay cả khi công ty đã được tư vấn trước về khả năng thiệt hại như vậy. 

Ngoại trừ luật pháp cấm, nếu công ty có trách nhiệm pháp lý nào được phát hiện, sẽ được giới hạn ở số tiền thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trong mọi trường hợp sẽ không có thiệt hại hậu quả hoặc trách nhiệm. Một số bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại trước, ngẫu nhiên hoặc do trách nhiệm, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trước có thể không áp dụng cho bạn.

Game bai doi thuong xin chúc các bạn có phút giây chơi game vui vẻ và có trải nghiệm tuyệt vời nhất!